NYHED

Se de mange nye produkter.


Stort udvalg i

Arduino, udstyr og tilbehør.


til Danmarks måske bedste priser.

bool

bool

[Data Types]Beskrivelse

Kan indeholde to typer værdier som er true eller false.Syntaks

bool var = valParameter

var: angiver navnet på variablen.

val: angiver værdien.Kode Eksempel

int ledPin = 5;
int switchPin = 7;
bool test = false;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT);
  digitalWrite(switchPin, HIGH);
}

void loop() {
  if (digitalRead(switchPin) == LOW);
  delay(100);
  test = !test;
  digitalWrite(ledPin, test);
}