#include

#include

[Further Syntax]Beskrivelse

Bruges til at inkludere eksterne biblioteker (libraries), et sådan bibliotek indeholder en eller flere funktioner som kan bruges i ens eget program, man kan finde mange forud programmeret biblioteker, som man kan bruge i sit program, så som hvis man skal styrer en servo motor, skal man bruge biblioteket <Servo.h>, hvis man ikke selv vil programmere det hele.Syntaks

#include <biblioteketsnavn>Kode Eksempel

#include <Servo.h>

Servo minServo;

void setup() {
  minServo.attach(9);
}

void loop() {
  for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
    minServo.write(pos);
    delay(15);
  }
  for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
    minServo.write(pos);
    delay(15);
  }
}

NYHED

Se de mange nye produkter.


Stort udvalg i

Arduino, udstyr og tilbehør.


til Danmarks måske bedste priser.