static

const

[Variable Scope & Qualifiers]



Beskrivelse

Bruges i forbindelse med man declare en variabel, ved at sætte static foran, feks static int vil variablen kun kunne bruges som en variabel under den lokale funktion og kan dermed ikke læses eller kaldes fra andre funktioner.



Syntaks

static



Kode Eksempel 

void setup() {
   Serial.begin(9600);
}


void loop() {
   staticFunction();
   delay(300);
}


void staticFunction() {
   static int variableValue = 100;
   Serial.println(variableValue);
}

NYHED

Se de mange nye produkter.


Stort udvalg i

Arduino, udstyr og tilbehør.


til Danmarks måske bedste priser.