volatile

volatile

[Variable Scope & Qualifiers]Beskrivelse

volatile er et nøgleord, der kaldes en variabel-kvalifikator, det bruges normalt før datatypen for en variabel, til at ændre den måde, kompilatoren og det efterfølgende program behandler variablen på.


At erklære en variabel flygtig er et direktiv til kompilatoren.


Compileren er software, der oversætter din C / C ++ -kode til maskinkoden, som er de rigtige instruktioner for Atmega-chip i Arduino.


Specifikt instruerer den kompilatoren til at indlæse variablen fra RAM og ikke fra et lagerregister, som er en midlertidig hukommelsesplacering, hvor programvariabler gemmes og manipuleres.


Under visse betingelser kan værdien for en variabel, der er gemt i registre, være unøjagtig.

En variabel skal erklæres ustabil, når dens værdi kan ændres ved noget, der ikke er kontrolleret af kodesektionen, som den vises i, f.eks. En trådløst samtidigt.


I Arduino er det eneste sted, dette sandsynligvis forekommer, i sektioner af kode, der er forbundet med afbrydelser, kaldet en afbrydelsestjeneste-rutine.Syntaks

volatileKode Eksempel 

int inputPin = 2;
volatile int state = LOW;


void setup(){
  pinMode(inputPin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(inputPin), changeState, CHANGE);
  Serial.begin(9600);
}


void loop(){
  // nothing here...
}


void changeState(){
  Serial.println("State shifted...");
}

NYHED

Se de mange nye produkter.


Stort udvalg i

Arduino, udstyr og tilbehør.


til Danmarks måske bedste priser.